Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Pagina inhoud

  Het Nederlandse recht kent ontslagbescherming van werknemers. Een werknemer, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten met de werkgever, kan niet zomaar ontslagen worden. De werknemer mag zelf wel zonder beperkingen opzeggen, mits met inachtneming van de voor de arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn.

  Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan moet hij de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De opzegging is echter nietig, als die niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor opzegging. Het eerste vereiste is een ontslagvergunning van het UWV.

  Opzeggingsgronden voor de arbeidsovereenkomst

  De werkgever moet in de opzegging ook de redenen voor het ontslag aangeven. De wet somt een aantal ‘redelijke gronden’ op voor opzegging van een arbeidsovereenkomst.

  Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst

  Werkgever en werknemer kunnen wel samen afspreken de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat is geen (eenzijdige) opzegging. De regels voor opzegging gelden dan niet. Zij kunnen een overeenkomst tot beëindiging sluiten. Zo’n overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (afgekort ‘VSO’).

  Meer over

  Tags

  Diederik Oolbekkink, advocaat

  StrausWolfs

  +31 (0)20 238 41 55
  do@strauswolfs.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com