Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Pagina inhoud

  Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt in beginsel geen ontslagbescherming, omdat deze van rechtswege eindigt na het einde van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet vereist.

  Ontslagbescherming werknemers

  Aan opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever verbindt de Nederlandse wet ter bescherming van de werknemer allerlei beperkende voorwaarden. Vandaar dat het voor werkgevers praktisch kan zijn om te beginnen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als een werknemer voor het eerst in dienst wordt genomen. De werkgever kan dan in die periode beoordelen, of de werknemer geschikt is voor de functie en goed presteert.

  Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet wel worden opgelet, dat daarin niet wordt vermeld dat voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst opzegging vereist is. Wordt dat wel opgenomen, dan gelden ook voor de overeenkomst voor bepaalde tijd de regels van ontslagbescherming, als de werkgever op wil zeggen.

  Aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op te zeggen, maar hij moet de werknemer wel tijdig voor het einde laten weten, of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden. De arbeidsovereenkomst kan in dat geval weer worden verlengd voor bepaalde tijd, of werkgever en werknemer kunnen afspreken, dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

  Dit gesprek moet schriftelijk worden bevestigd aan de werknemer. E-mail of Whatsapp geldt ook als schriftelijk. De termijn voor deze aanzegging is uiterlijk een maand voor het einde van de bepaalde tijd. Verzuimt de werkgever deze aanzegging, dan kan de werknemer een schadevergoeding van één maandsalaris vorderen.

  Ketenregeling bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Volgens de Nederlandse wet kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet telkens weer voor bepaalde tijd verlengd worden. De wet staat maximaal een keten van drie overeenkomsten voor bepaalde tijd toe, binnen een tijdvak van maximaal 36 maanden.

  Werkgever en werknemer zijn vrij om te bepalen, voor welk tijdvak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Ook mag bij verlenging een andere bepaalde tijd worden afgesproken dan de voorafgaande termijn. Maar na drie overeenkomsten voor bepaalde tijd of tot een totale duur van 36 maanden houdt het op.

  Meer over

  Tags

  Diederik Oolbekkink, advocaat

  StrausWolfs

  +31 (0)20 238 41 55
  do@strauswolfs.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com