Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Pagina inhoud

  Op het niveau van vakbonden en werkgeversorganisaties worden er in Nederland voor bepaalde sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten (afgekort: CAO) afgesloten. Bij voorbeeld de CAO voor de Horeca. Daarin worden uniforme afspraken gemaakt voor alle werknemers van de aangesloten werkgevers. Dat kan zowel gaan over lonen, als over bijkomende rechten zoals vakantie en verlof. Maar ook over ontslagregels. Er zijn tal van CAO’s voor allerlei sectoren.

  De Minister van Sociale Zaken kan een CAO algemeen verbindend verklaren. Dan geldt die CAO niet alleen voor de aangesloten vakbonden en werkgevers, maar krijgt de CAO kracht van wet en geldt die voor alle werkgevers en werknemers.

  Een CAO wordt altijd aangegaan voor een bepaalde periode (bij voorbeeld één of twee jaar). Daarna vervalt die weer en moet er opnieuw onderhandeld worden. Een algemeen verbindend verklaring kan pas later plaatsvinden, waardoor die geldt voor een gebroken periode.

  Meer over

  Tags

  Maarten de Vries, advocaat

  DV Advocatuur

  +31 (0)35 737 02 58
  m.devries@dv-advo.nl

  Diederik Oolbekkink, advocaat

  StrausWolfs

  +31 (0)20 238 41 55
  do@strauswolfs.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com