Formele wetten en materiële wetten

Pagina inhoud

  Wetten die zijn opgesteld door de Nederlandse regering en parlement heten ‘formele wetten’. Daarnaast kent Nederland ‘materiële wetten’, die door lagere overheden of door ministeries zijn opgesteld. Die bevoegdheid tot het geven van algemeen geldende regels moet berusten of een formele wet, waarin de lagere overheid deze bevoegdheid is gegeven.

  AMvB

  Ministers kunnen een ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) uitvaardigen, op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Bij voorbeeld om nadere invulling te geven aan een formele wet.

  Wetten van lagere overheden

  Gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen uitvaardigen, zoals de Algemene Politieverordening (APV). Dit geldt ook voor andere overheden, zoals Provincies en Waterschappen, die binnen hun bevoegdheid eigen materiële wetten kunnen uitvaardigen.

  Meer over

  Tags

  Maarten de Vries, advocaat

  DV Advocatuur

  +31 (0)35 737 02 58
  m.devries@dv-advo.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com