Nederlandse contractenrecht is vormvrij

Pagina inhoud

  Het Nederlandse contractenrecht is in beginsel vormvrij. Voor het aangaan van bindende overeenkomsten is in het algemeen niet een bepaalde vorm voorgeschreven. Slechts in bepaalde gevallen, waarin de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, is wel een schriftelijke vorm vereist.

  Bewijs van een overeenkomst

  Natuurlijk is het wel praktisch om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Anders kan er een bewijsprobleem ontstaan, of kan verschil van mening ontstaan over de inhoud van de gemaakte afspraken. Het is aan te bevelen een overeenkomst door een deskundige Nederlandse jurist te laten opstellen.

  Schriftelijke vastlegging

  Naar Nederlands recht valt onder schriftelijk bewijs iedere vorm van vastlegging in geschrift. Daaronder is ook te verstaan vastlegging langs digitale weg, zoals per e-mail of zelfs per Whatsapp. Zo lang er maar geen twijfel over bestaat, dat die berichten van de partijen afkomstig zijn.

  Meer over

  Tags

  Maarten de Vries, advocaat

  DV Advocatuur

  +31 (0)35 737 02 58
  m.devries@dv-advo.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com