Archieven
  • Archieven
  • Algemeen
  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Ontslagrecht
  • Verbintenissenrecht

Nederlandse contractenrecht is vormvrij

Het Nederlandse contractenrecht is in beginsel vormvrij. Voor het aangaan van bindende overeenkomsten is in het algemeen niet een bepaalde...

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Het Nederlandse burgerlijk recht is in 1992 grondig herzien door de invoering van het 'Nieuwe Burgerlijk Wetboek' (NBW). In het...

Europese richtlijnen en verordeningen en andere verdragen

Naast Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook andere regels op grond van internationale verdragen, waarmee de Nederlandse regering heeft...

Formele wetten en materiële wetten

Wetten die zijn opgesteld door de Nederlandse regering en parlement heten ‘formele wetten’. Daarnaast kent Nederland ‘materiële wetten’, die door...

Hieronder modules in ontwerpfase: