Archieven
  • Archieven
  • Algemeen
  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Ontslagrecht
  • Verbintenissenrecht

De rechten van de Nederlandse werknemer

Het Nederlandse arbeidsrecht geeft de werknemer veel wettelijke rechten, waar hij tegenover de werkgever aanspraak op kan maken. Zoals de...

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de...

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Het Nederlandse recht kent ontslagbescherming van werknemers. Een werknemer, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten met de werkgever,...

Definitie van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor...

Hieronder modules in ontwerpfase: