arbeidsovereenkomst

Definitie van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, tegen betaling van loon. In het Nederlandse arbeidsrecht worden aan de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst een aantal strikte eisen gesteld: 1. de werknemer verplicht zich om persoonlijk werkzaamheden…

Lees verder

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Het Nederlandse recht kent ontslagbescherming van werknemers. Een werknemer, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten met de werkgever, kan niet zomaar ontslagen worden. De werknemer mag zelf wel zonder beperkingen opzeggen, mits met inachtneming van de voor de arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen,…

Lees verder

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt in beginsel geen ontslagbescherming, omdat deze van rechtswege eindigt na het einde van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet vereist. Ontslagbescherming werknemers Aan opzegging…

Lees verder

Meer over arbeidsovereenkomst

Diederik Oolbekkink, advocaat

StrausWolfs

+31 (0)20 238 41 55
do@strauswolfs.nl

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

Meer onderwerpen

Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com