Nederlands burgerlijk recht

Formele wetten en materiële wetten

Wetten die zijn opgesteld door de Nederlandse regering en parlement heten ‘formele wetten’. Daarnaast kent Nederland ‘materiële wetten’, die door lagere overheden of door ministeries zijn opgesteld. Die bevoegdheid tot het geven van algemeen geldende regels moet berusten of een formele wet, waarin de lagere overheid deze bevoegdheid is gegeven.…

Lees verder

Europese richtlijnen en verordeningen en andere verdragen

Naast Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook andere regels op grond van internationale verdragen, waarmee de Nederlandse regering heeft ingestemd. EU-regelgeving Op grond van het lidmaatschap van de Europese Unie hebben verordeningen van de EU directe en rechtstreekse werking in alle lidstaten en dus ook in Nederland. Zij hebben…

Lees verder

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Het Nederlandse burgerlijk recht is in 1992 grondig herzien door de invoering van het ‘Nieuwe Burgerlijk Wetboek’ (NBW). In het nieuwe Burgerlijke wetboek zijn diverse veranderingen in het recht, die in de rechtspraak vorm gekregen hadden, in de wet gecodificeerd. Redelijkheid en billijkheid Veel wettelijke regels hebben hierbij een meer…

Lees verder

Nederlandse contractenrecht is vormvrij

Het Nederlandse contractenrecht is in beginsel vormvrij. Voor het aangaan van bindende overeenkomsten is in het algemeen niet een bepaalde vorm voorgeschreven. Slechts in bepaalde gevallen, waarin de wet dit uitdrukkelijk bepaalt, is wel een schriftelijke vorm vereist. Bewijs van een overeenkomst Natuurlijk is het wel praktisch om een overeenkomst…

Lees verder

Meer over Nederlands burgerlijk recht

Maarten de Vries, advocaat

DV Advocatuur

+31 (0)35 737 02 58
m.devries@dv-advo.nl

Diederik Oolbekkink, advocaat

StrausWolfs

+31 (0)20 238 41 55
do@strauswolfs.nl

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

Meer onderwerpen

Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com