Definitie van de arbeidsovereenkomst

Pagina inhoud

  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, tegen betaling van loon.

  In het Nederlandse arbeidsrecht worden aan de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst een aantal strikte eisen gesteld:

  1. de werknemer verplicht zich om persoonlijk werkzaamheden te verrichten voor de werkgever;

  2. voor een bepaald aantal uren (per week of per maand);

  3. er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

  4. de werkgever verplicht zich tot het betalen van loon.

  Wanneer iemand voor een ander werkzaamheden verricht, waarbij niet wordt voldaan aan die eisen, dan is die overeenkomst naar Nederlands recht geen arbeidsovereenkomst. Het zou dan bij voorbeeld aanneming van werk kunnen zijn of een overeenkomst van opdracht (dienstverlening).

  Voor die overeenkomsten gelden andere regels. Kenmerkend voor het Nederlandse arbeidsrecht is de beschermingsgedachte. De wet beschermt de werknemer (of arbeider) omdat die volgens de wet een zwakkere positie heeft dan de werkgever.

  Meer over

  Tags

  Maarten de Vries, advocaat

  DV Advocatuur

  +31 (0)35 737 02 58
  m.devries@dv-advo.nl

  Diederik Oolbekkink, advocaat

  StrausWolfs

  +31 (0)20 238 41 55
  do@strauswolfs.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com