Europese richtlijnen en verordeningen en andere verdragen

Pagina inhoud

  Naast Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook andere regels op grond van internationale verdragen, waarmee de Nederlandse regering heeft ingestemd.

  EU-regelgeving

  Op grond van het lidmaatschap van de Europese Unie hebben verordeningen van de EU directe en rechtstreekse werking in alle lidstaten en dus ook in Nederland. Zij hebben zelfs een hogere rang dan de Nederlandse wet. Europese richtlijnen geven de nationale wetgever instructies over (minimum)eisen die in de wet moeten worden doorgevoerd.

  Internationale verdragen

  Ook internationale verdragen met andere landen kunnen rechtstreeks doorwerken in het Nederlandse recht. Zoals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is een verdrag aangegaan in de Raad van Europa. Er zijn tal van internationale multilaterale en bilaterale (tussen twee landen) afgesloten verdragen, die in het Nederlandse burgerlijke recht doorwerken.

  Meer over

  Tags

  Maarten de Vries, advocaat

  DV Advocatuur

  +31 (0)35 737 02 58
  m.devries@dv-advo.nl

  Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

  Meer onderwerpen

  Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com