Nederlands burgerlijk procesrecht

Definitie van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst op grond waarvan de werknemer de verplichting op zich neemt om werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, tegen betaling van loon. In het Nederlandse arbeidsrecht worden aan de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst een aantal strikte eisen gesteld: 1. de werknemer verplicht zich om persoonlijk werkzaamheden…

Lees verder

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Het Nederlandse recht kent ontslagbescherming van werknemers. Een werknemer, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten met de werkgever, kan niet zomaar ontslagen worden. De werknemer mag zelf wel zonder beperkingen opzeggen, mits met inachtneming van de voor de arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen,…

Lees verder

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het Nederlandse arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt in beginsel geen ontslagbescherming, omdat deze van rechtswege eindigt na het einde van de bepaalde tijd. Opzegging is dus niet vereist. Ontslagbescherming werknemers Aan opzegging…

Lees verder

De rechten van de Nederlandse werknemer

Het Nederlandse arbeidsrecht geeft de werknemer veel wettelijke rechten, waar hij tegenover de werkgever aanspraak op kan maken. Zoals de proeftijd, het concurrentiebeding, het wettelijke minimum loon, de wettelijke rechten op vakantietoeslag en vakantie en verlof, en ontslagbescherming bij overgang van de onderneming van de werkgever aan een andere ondernemer.

Lees verder

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Op het niveau van vakbonden en werkgeversorganisaties worden er in Nederland voor bepaalde sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten (afgekort: CAO) afgesloten. Bij voorbeeld de CAO voor de Horeca. Daarin worden uniforme afspraken gemaakt voor alle werknemers van de aangesloten werkgevers. Dat kan zowel gaan over lonen, als over bijkomende rechten zoals vakantie…

Lees verder

Internationale regels arbeidsrecht

Vanuit de EU worden ook rechtsregels (richtlijnen en verordeningen) gemaakt op het terrein van het arbeidsrecht. De Nederlandse wet moet aan die EU-regels voldoen. Daarnaast worden er door internationale organisaties zoals de International Labour Organization (ILO) ook internationale verdragsregels opgesteld voor het arbeidsrecht. Ook die werken door in de Nederlandse…

Lees verder

Meer over Nederlands burgerlijk procesrecht

Maarten de Vries, advocaat

DV Advocatuur

+31 (0)35 737 02 58
m.devries@dv-advo.nl

Diederik Oolbekkink, advocaat

StrausWolfs

+31 (0)20 238 41 55
do@strauswolfs.nl

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? Hier kan uw advertentie komen te staan, neem contact op met Lawyrup.com

Meer onderwerpen

Bekijk meer rechtsgebieden op Lawyrup.com